OhmyHack! 2020 Nov. 27, 2020 to Nov. 27, 2020, Warsaw, Poland

Event Page


Tell us about missing data
Title Speakers Summary Topic Types
Hackowanie aplikacji na papierze Artur Balsam Przedstawienie Threat modelling-u jako uniwersalnego narzędzia do wyszukiwania problemów z bezpieczeństwem aplikacji na różnych etapach ...