MyCloud-Supporting User-Configured Privacy Protection in Cloud Computing presented at ACSAC 2013

by Peng Liu, Kun Bai, Wanyu Zang, Min Li, Meng Yu,

Summary : N/A