TRACER: A Platform for Securing Legacy Code presented at Trust 2014

by Sotiris Ioannidis, Diomidis Spinellis, Panagiotis Papadopoulos, Zacharias Tzermias, Kostantinos Stroggylos, Dimitris Mitropoulos, Fotios Rafailidis, Panagiotis Katsaros,

Summary : N/A