Red Team - najlepszy przyjaciel Blue Teamu presented at Confidence 2016

by Piotr Kazmierczak, Seweryn Kucharski,

Summary : N/A